การหลงตัวเองของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชื่อมโยงกับสงครามที่ยาวนานขึ้น

การวิจัยใหม่ชี้ สงครามของสหรัฐฯ จะอยู่ได้นานขึ้นภายใต้ประธานาธิบดีที่ทำคะแนนได้สูงในการวัดความหลงตัวเอง การศึกษาซึ่งตรวจสอบประธานาธิบดี 19 คนซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2440 ถึง พ.ศ. 2552 พบว่าผู้นำแปดคนที่ทำคะแนนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในการหลงตัวเองใช้เวลาเฉลี่ย 613 วันในสงคราม เทียบกับ 136 วันสำหรับประธานาธิบดี 11 คนที่หลงตัวเองต่ำกว่าค่าเฉลี่ย นอกเหนือจากตัวเลขดิบเหล่านี้แล้ว...